Yerine dökülen beton zaman içinde dayanım kazanır; bu dayanım kazanımı beton içinde bulunan çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarıyla olur. Bu hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelliyen faktörler; havanın sıcaklık nem derecesi ve rüzgarlı olmasıdır.

Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak , buna bağlı olarak betonda yavaş dayanım kazanacak. Yüksek hava sıcaklığında ise buharlaşma fazla ve hızlı olacak ve hidratasyon için gerekli su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgarlı olması da buharlaşmayı artırıcı unsurdur. Böylesi durumlarda betonu yeterli bir rutubet kaynağı veya buharlaşmanın önlemesi sağlanmalıdır. Buharlaşma önlenmez veya yeterli rutubet kaynağı sağlanmazsa; su kaybından ötürü betonda büzülme ve buna bağlı çatlaklar oluşacaktır. Hidratasyon için gerekli suya hidratasyon süresince ( en az 7 gün ) ayarında tutmak için iki yöntem uygulanabilir

Betonu sık sulama ıslak çuvallarla örtme, kum, odun talaşı, saman serip bunları ıslak tutarak veya bunların üstünün polietilen örtüyle kapatılarak beton yüzeyinde buhara doygun bir tabaka oluşturmak

Mastarlama biter bitmez beton yüzeyini kür maddeleri ile kapatmak (curing compound) ve böylece buharlaşmayı önlemek.  

Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.