FEB Yapı Malzemeleri Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı, müşteri memnuniyetini temel alan, güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, bağımsızlık ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde çalışan bir Yapı Malzemeleri Laboratuvarıdır.

       Laboratuvarımız vermekte olduğu deney, test ve her türlü kalite faaliyetleriyle, müşterilerinin yapı denetim kanunu, genelge, yönetmelik ve şartnameler ile ulusal ve uluslararası standardlara uygun, kaliteli yapı malzemesi kullanmasına yardımcı olur.

       FEB Yapı Malzemeleri Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı, TS EN ISO / IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartları” tanımlayan standardına ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyarak, güvenilir, tarafsız, gizlilik ilkelerine uygun ve bağımsız olarak faaliyet konularında sürekli iyileştirmelerle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmayı taahhüt eder.

 

Hedefler ;

  • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı ile amaçlarımıza uygun eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak,
  • Kalite Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarında yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
  • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için standard, teknik yayın ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
  • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
  • Personelimize çevre, kalite ve güvenlik bilinci aşılayarak performansımızı yükseltmek,
  • Olabilecek sorunları öngörerek önceden çözüm bulmak, düzeltici ve önleyici faaliyet uygulayarak müşteri şikayetlerini önlemek ve kalite sistemini kontrol edip en kaliteli hizmeti sunmak.
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.