Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre’dir ve kısaca “m” ile gösterilir. Günümüzde “1 metre”, monokromatik ışığın vakum içerisinde 1/299 792 458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır. Bu tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.

TSE Boyutsal Kalibrasyon Laboratuvarı’nda görevli olan personeller, TÜBITAK UME tarafından verilen Boyutsal Kalibrasyon Eğitimlerine katılmış ve prosedürlere göre belirli kriterlerin sağlanmasının ardından yetkilendirilmiştir. Ayrıca en az yılda bir kez personeller arası karşılaştırma yapılmaktadır.

TSE bünyesinde yer alan boyutsal kalibrasyon laboratuvarları çok geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, 

 • 3D Koordinasyon Ölçme Cihazı,
 • açı mastar,
 • açı ölçer,
 • ay mastar,
 • CNC tezgahı,
 • çelik cetvel,
 • çubuk mastar,
 • deney parmağı,
 • elek,
 • flick standardı,
 • ekstansometre kalibratörü,
 • gönye,
 • halka mastar,
 • halka vida mastar,
 • hassas gösterge,
 • iç çap mikrometresi,
 • kalınlık folyosu,
 • kalınlık folyosu ölçme cihazı,
 • kalınlık komparatörü,
 • kare açı mastar,
 • kaynak kumpası,
 • konik test probu,
 • kumaş kesme aparatı,
 • kumaş kesme makinası,
 • kumpas,
 • küre,
 • mihengir,
 • mikrometre,
 • mikrometre ayar çubuğu,
 • ölçme saati,
 • ölçme saati kalibratörü,
 • paralel blok mastar,
 • paralel blok mastar kalibratörü,
 • pasometre,
 • penetrometre cihazı,
 • profil projektör,
 • radyus mastar,
 • salgı komparatörü,
 • sentil çakısı,
 • sertlik ölçme ucu,
 • su terazisi,
 • şeritmetre,
 • tampon mastar,
 • tampon vida mastar,
 • üniversal ölçme cihazı,
 • uzun paralel blok mastar,
 • V yatağı,
 • yükseklik ölçme cihazı,
 • yüzey pürüzlülüğü referansı 

cihazlarının kalibrasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca, ilgili laboratuvarda farklı sektörlerde boyutsal ölçümlere konu olan cihazların kalibrasyonlarını yapılabilme imkanı bulunmaktadır.

Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.