Deney numuneleri hazırlandıktan sonra, uzunlukları, genişlikleri ve yükseklikleri ile dış ve iç et kalınlıkları, uygun cihazla ölçülür.

İmalâtçı piyasada bu özelliği ile ilgili kullanılacak kil kâgir birimlerin (LD) konfigürasyonunu beyan etmelidir. Bu beyan, EN 199611’de veya EN 199612’de tarif edilen gruplardan herhangi birine atıf yapılarak belirtilebilir ve/veya beyanda aşağıda verilen hususlardan ilgili olanlar bulunabilir.

  •  Varsa tasarlanarak oluşturulmuş boşlukların doğrultusu da (çizim veya resim yoluyla gösterilerek) dâhil olmak üzere biçim ve özellikler,
  •  Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı,
  •  Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı,
  •  Kavrama deliklerinin toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı,
  •  İç cidarların kalınlıkları,
  •  Dış cidarların kalınlıkları,
  •  Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı,
  •  Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı,
  •  Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı.

İlgili Standart

: TS EN 772-16
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.