SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KLORÜR MUHTEVASI TAYİNİ

Deneyin amacı, aşağıdaki reaksiyonlara göre, klorür iyonlarının gümüş nitrat çözeltisi kullanılarak çökeltilmesi suretiyle katkı maddesindeki (florürler haricindeki diğer halojen iyonları dahil) klorür iyonlarının tespitidir.

Cl - + Ag+ _ AgCl (katõ)

Bu reaksiyonun sonlandığı bir pH metre yardımıyla tespit edilir. Deney için gerekli numune miktarı, klorür muhtevası kütlece % 0,1.den az olan bir katkı için hesaplanır. Klorür muhtevası biliniyorsa, bu değerden daha büyük olduğu kabul ediliyorsa katkı
maddesi deneyden önce bilinen oranda seyreltilmelidir.

 

İlgili Standart

: TS EN 480-10
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.