ZARARLI KİMYASAL ETKİLERİ OLAN SU,ZEMİN VE GAZLARIN ETKİSİNDE KALACAK BETONLAR İÇİN YAPIM KURALLARI

Zararlı Kimyasal Etki
Zararlı kimyasal etki, beton veya donatılı betondan yapı elemanının betonunu kimyasal yönden etkileyerek bu elemanın başta dayanım olmak üzere diğer özeliklerini olumsuz yönde etkileyerek kalitesini düşüren ve hizmet süresini azaltan kimyasal etkilerdir. Bu standard, bileşimlerinde, sertleşmekte olan veya sertleşmiş betonu kimyasal olarak zararlı şekilde etkileyen maddeler bulunan suların, zeminlerin ve gaz1 arın tanınmasını, bu maddelerin zararlı etki gücünün ve zararlılık derecelerinin tayin ve değerlendirilmesini ve bu gibi zararlı kimyasal etkiler kars ısında kalacak olan betonların yapımında yeterli dayanıklılığın sağlanması için normal yapım kurallarına ek olarak uyulması gerekli yapım kurallarını kapsar. Derişik çözeltilerin etkilerini kapsamaz.


BETONA ZARARLI ETKİ YAPAN MADDELER VE ETKİ ŞEKİLLERİ
Bileşimlerinde,

  • . Serbest asitler
  • . Sülfürler
  • . Sülfatlar
  • . Amonyum Tuzları
  • . Bazı magnezyum tuzları
  • . Bazı organik bileşikler bulunan su ve zeminler beton üzerinde zararlı etki yaparlar. Ayrıca, sertlik dereceleri düşük sular da betonda zararlı etkiler oluştururlar.

İçinde kükürtlü hidrojen (H2S) ve kükürt dioksit (SO2)bulunan gazlar, nemle birlikte bulunmaları halinde anılan zararlı etkiyi yapabilirler.

İlgili Standart

: TS 3340
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.