Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro-Deval) 1097-1

Deney, dönme işlemi tamamlandığında, orijinal numunenin 1,6 mm.den daha küçük tane büyüklüğüne indirilen kısmının yüzdesini ifade eden mikro-Deval katsayısını tayin eder.

Deney, belirtilen şartlar altında döner bir tambur içerisinde bulunan agregalar ile aşındırıcı malzeme arasındaki sürtünmenin neden olduğu aşınmanın ölçülmesinden ibarettir.

Dönme tamamlandığında, 1,6 mm göz açıklıklı elekte tutulan agrega yüzdesi belirlenir ve bulunan değer, mikro-Deval katsayısının hesaplanmasında kullanılır.

Bu standardda açıklanan deney metodu referans metot olup, MDE değerini elde etmek üzere bir miktar su ilave etmek suretiyle kuru agrega kullanılarak yapılır. Ek A, MDS değerinin elde edilmesi için, deneyin su ilâve edilmeksizin nasıl yapıldığı ile ilgili detay bilgiler vermektedir.

Not - Düşük mikro-Deval katsayısı değerleri, aşınmaya karşı daha iyi bir direncin göstergesidir.

 

İlgili Standart

: TS EN 1097-1
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.