HAFİF ORGANİK KİRLETİCİLERİN TAYİNİ

Beton ve harç için ticarî olarak uygun ince agregaları ihtiva eden inorganik mineraller, hemen hemen istisnasız 2,0’dan daha büyük bağıl tanecik yoğunluğuna sahiptir.

İnce agreganın uygun bir deney numunesi parçası, bağıl yoğunluğu 2,0’ın hemen altında olan bir sıvıya daldırılarak, düşük yoğunluklu taneciklerin hesaplama ve miktar tayini için kolaylıkla sıvının üzerinden yüzdürülerek ayrılması sağlanabilir.

NOT - Bu yüzdürme işlemi, hafif agregalar için uygulanamaz ve hafif agregalardaki hafif kirleticilerin
tayini elle seçilen malzemede yapılmalıdır.

 

İlgili Standart

: TS EN 1744-1
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.